Home

Silva Du Ry  handanalyse  en  astrologie.
Een handanalyse in combinatie met astrologie, de geboorte horoscoop, vormen samen een goed inzicht voor het maken van een levensanalyse. Beide methoden geven in een samenspraak, verdieping van zelfkennis en een inzicht in patronen van onze persoonlijkheid. Deze gekoppelde analyse licht ook een stukje  sluier van onze levensopdrachten en eventuele angsten die tegen houden. Door het gesprek en een dieper begrijpen van de eigen levensinhoud  kan er samen gezocht worden naar oplossingen. Ook kunnen er processen van verwerking in gang gezet worden na trauma.   Dit is mijn vorm van hulpverlening bij het samen zoeken naar een oplossing voor een levensvraag. Het is ook een spirituele benadering van onze  innerlijke groei en kan hulp bieden bij het vinden van ons levensdoel.                                                         In mijn werk doe ik geen voorspellingen.

Consulten

De consulten bestaan uit meerdere mogelijkheden, naar keuze:
•    HANDANALYSE  –  ‘zijn en worden’
•    ASTROLOGIE  –  een geboorte horoscoop,  of een spirituele horoscoop.
•    LEVENSLOOP ANALYSE  –  een handanalyse en een korte astrologische analyse in combinatie, dit heeft mijn voorkeur omdat het een verdiept inzicht geeft.

Lessen

6 lessen astrologie met als basis de eigen horoscoop als uitgangspunt.                 Lessen in Handlezen en Astrologie.

Thema-dagdelen  en  thema-avonden

Voor de thema-avonden of thema-dagdelen is het de bedoeling met een kleine groep
tot een samenspraak te komen over de verschillende onderwerpen, te kiezen uit
mijn ‘Lifeline Edities’, dit zijn kleine boekjes door mij geschreven op A 5 formaat,
zie: BOEKJES.