Handanalyse en astrologie

Een handanalyse in combinatie met astrologie (de geboorte horoscoop) vormen samen een goed inzicht voor het maken van een levensloopanalyse, ‘zijn en worden’. Beide methoden geven in een gesprek verdieping van zelfkennis en inzicht in patronen van onze persoonlijkheid. Levensprocessen die in het heden aan de orde zijn worden besproken. Bijzondere eigenschappen worden zichtbaar gemaakt. Dit werk is bewustzijn verruimend.

Het gesprek (consult) geeft een dieper inzicht van het eigen leven, de blauwdruk. De kwaliteiten worden benoemd. Samen wordt er gezocht naar oplossingen bij een vraag. Een vraag kan zijn “Hoe kan ik met meer inzicht een gelukkiger leven leiden?” Ook kunnen processen van verwerking in gang gezet worden na trauma. Op deze wijze geeft Silva Du Ry hulpverlening. Dit is ook een spirituele benadering van onze innerlijke groei en kan hulp bieden bij het vinden van ons levensdoel. In haar werk doet zij geen voorspellingen.

horoscoop

Silva Du Ry, astrologe en handlijnkundige

Silva Du Ry, astrologe en handlijnkundige, heeft zich jaren beroepsmatig intensief verdiept in de astrologie, handlijnkunde en aanverwante thema’s. De afgelopen 25 jaar heeft zij brede praktijkervaring opgedaan met het geven van consulten, cursussen en workshops wat zij ervaart als haar levensopdracht.

Naast de astrologische- en handleesconsulten, geeft de levensloopanalyse het meest complete beeld van uw verleden, heden en het bewuster handelen in het heden. Het ”zijn” en “worden”. Deze analyse is een combinatie van handlezen en analyseren van de geboortehoroscoop. Samen geven zij een antwoord op veel van uw vragen.

De astrologie geeft inzichten in de thema’s van het heden. De handen tonen veel over de tijd waarin iets ervaren werd en de diepgang en achtergronden van de persoonlijkheid.

Consulten handlijnanalyse, astrologie, levensloopanalyse

Silva Du Ry geeft consulten in handanalyse, astrologie en de levensloopanalyse.
De consulten bestaan uit een gesprek over uw leven; de levensopdracht; de al toegevoegde en zeer inzetbare eigenschappen; het zoeken naar tegenhoudingen en op welk gebied deze liggen. Hoe kan ik met meer bewustzijn de dingen zien om mij heen? Hierbij vullen de astrologie en handlijnkunde elkaar steeds aan bij het ‘zijn’ naar ‘worden’ vooral bij een levensloopanalyse  Meer informatie over de consulten.

Cursussen astrologie en handlijnkunde: een ontdekking naar jezelf

Deze cursussen zijn voornamelijk een ontdekking naar jezelf. Ook kunnen er snuffel lessen voor beginners gegeven worden.
Als lesmateriaal wordt gebruik gemaakt van de eigen geboorte horoscoop. Of werken wij met een afdruk van eigen handen. In kleine groepjes van hoogstens 3 á 4 personen. 
Meer informatie over de cursus astrologie en handlijnkunde

Thema-workshops

De workshops zijn gebaseerd op 9 vaste thema’s, die door Silva Du Ry zijn uitgewerkt in boekjes die behoren tot de Lifeline Edities. U kunt zelf aangeven welk thema of meerdere thema’s u graag tijdens de workshops behandeld wilt hebben. Tijdens de workshop ligt het accent om met een kleine groep tot een discussie te komen over het gekozen onderwerp. Meer informatie over de workshops

Deel dit bericht