Advies door middel van een handanalyse en de astrologie, de geboorte horoscoop

Een handanalyse in combinatie met astrologie (de geboorte horoscoop) vormen samen een goed inzicht voor het maken van een levensloopanalyse, ‘zijn en worden’. Beide methoden geven in een gesprek verdieping van zelfkennis en inzicht in patronen van onze persoonlijkheid. Levensprocessen die in het heden aan de orde zijn worden besproken. Bijzondere eigenschappen worden zichtbaar gemaakt. Dit werk is bewustzijn verruimend.

Het gesprek (consult) geeft een dieper inzicht van het eigen leven, de blauwdruk. De kwaliteiten worden benoemd. Samen wordt er gezocht naar oplossingen bij een vraag. Een vraag kan zijn: “Hoe kan ik met meer inzicht een gelukkiger leven leiden?”. “Hoe overwin ik een moeilijke fase in mijn leven? En welke talenten kan ik daarbij inzetten?” Het levenspalet is zeer divers! Op deze wijze geeft Silva Du Ry hulpverlening. Dit is ook een spirituele benadering van onze innerlijke groei en kan hulp bieden bij het vinden van ons levensdoel. In haar werk doet zij geen voorspellingen.

horoscoop

Silva Du Ry, astrologe en handlijnkundige

Silva Du Ry, astrologe en handlijnkundige, heeft zich jaren beroepsmatig intensief verdiept in de astrologie, handlijnkunde en aanverwante thema’s. De afgelopen 25 jaar heeft zij brede praktijkervaring opgedaan met het geven van consulten, cursussen en workshops wat zij ervaart als haar levensopdracht.

Naast de consulten handlezen en astrologie, geeft ‘de levensloopanalyse’ het meest complete beeld van uw verleden, heden en het bewustere handelen in het nu, “het zijn en worden”. De  combinatie van deze oude wetenschappen handlezen en maken van de geboortehoroscoop samen geeft een groot inzicht in uw levensloop en hiermee kunnen veel van uw vragen beantwoord worden .

De astrologie laat ons zien wat de thema’s van het heden en verleden zijn. De handen tonen veel over de tijd waarin iets ervaren werd en de diepgang en achtergronden van de persoonlijkheid, zijn blauwdruk.

Consulten handlijnanalyse, astrologie, levensloopanalyse

Silva Du Ry geeft consulten in handanalyse, astrologie en een combinatie van deze beiden,  het consult de levensloopanalyse.
Deze consulten bestaan uit een gesprek over uw leven; de levensopdracht; de al toegevoegde en zeer inzetbare eigenschappen; het zoeken naar  het  waarom van de tegenhoudingen en ook op welk gebied deze dan liggen. Hoe kan ik met meer bewustzijn de dingen zien om mij heen? Hierbij vullen de astrologie en handlijnkunde elkaar steeds aan bij het ‘zijn naar worden’ vooral bij een levensloopanalyse  Meer informatie over de consulten.

Cursussen astrologie en handlijnkunde: een ontdekking naar jezelf

Deze cursussen zijn voornamelijk een ontdekking naar jezelf. Omdat je werkt vanuit je eigen gegevens, de geboorte horoscoop en de transits het heden. Voor de handlijnkunde neem ik je eigen handafdruk als lesmateriaal. Ook kunnen er vier snuffel lessen (proef lessen)voor beginners gegeven worden.  Verder zijn het speciaal voor dit doel van zelfkennis samengestelde 12 lessen.
De lessen zijn altijd in kleine groepjes van hoogstens 3 a 4 personen, liefst zelf samen te stellen. 
Meer informatie over de cursus astrologie en handlijnkunde

Thema-workshops

De workshops zijn gebaseerd op 9 vaste thema’s, die door Silva Du Ry zijn uitgewerkt in boekjes die behoren tot de Lifeline Edities. U kunt zelf aangeven welk thema of meerdere thema’s u graag tijdens de workshops behandeld wilt hebben. Tijdens de workshop ligt het accent om met een kleine groep tot een discussie te komen over het gekozen onderwerp. Meer informatie over de workshops