Aspecten van onze wil

Al vroeg in onze kinderjaren begint de scholing van onze wil. In ons leven leren wij langzaam onze wils impulsen beter besturen en beheersen. Wanneer we nu het begrip ‘emotie’ onder de loep nemen, dan is het woord emotie in het Latijn emovere een beweging van onze gevoelens. De emotie brengt onze geest in een bepaalde gevoelstoestand, die wij met onze wil kunnen beheersen. We hebben n.l. de keuze deze emotie  op een negatieve, een neutrale of een positieve  manier te ervaren. Hierbij is de keuze en de beslissende  wils -activiteit door onszelf te bepalen. Wij zullen altijd onze geestesgesteldheid kunnen aanpassen, veranderen en verbeteren. Hebben wij nu in onze jeugd regelmatig voorbeelden ondervonden van een negatieve benadering van een specifieke emotie, zo kunnen wij toch met onze wil, deze emotie ombuigen naar een meer positief gebruik en zienswijze, waarneming, beleving en invulling. Hiervoor is zelfkennis van groot belang. In de handen zien wij  “zijn en worden”.  Door middel van de astrologie en een hand analyse kunnen wij heel goed onze  blauwdruk en innerlijke groei vervolgen tot in het heden en in een gesprek, een samenspraak dan verhelderen.

Aanvraag van de boekjes per e-mail
silva.lifeline@wxs.nl
of bestel hier.