Consult: de geboortehoroscoop

Wat is een geboortehoroscoop?

Onze geboortehoroscoop is een momentopname van het heelal op het tijdstip dat we geboren werden gezien vanaf onze geboorteplaats. Het universum is continue in beweging, groeit en heeft een doel. Wij zijn deelnemers in het grote geheel en hebben een taak te vervullen. Het ritme van ons zonnestelsel, dat terug te vinden is in onze horoscoop, bepaalt wie we zijn als individuen op aarde maar geeft ons ook allehande keuzes te verwerken tijdens ons leven.

Momenteel zit de gehele mensheid in een belangrijke overgangsfase. Wij zijn in deze fase geboren en hebben dan ook de taak om een transformatie in onszelf te bewerkstelligen. Dit is een soort bewustzijnsproces dat langzaam op gang komt. Omdat wij geboren werden op dat specifieke moment in de tijd, nemen wij ook deel aan deze gezamenlijke evolutie. Ieder van ons vertegenwoordigt een bepaald deeltje in het grote geheel.

Het duiden en berekenen van de geboorte horoscoop kunt u uit astrologisch oogpunt zien als een wegwijzer, een kaart om het levenspad beter te vinden. De geboorte horoscoop is als een platte grond van de totale persoonlijkheid en zijn opdrachten voor dit leven. Astrologisch laat  dit de levensprocessen zien die zich langzaam zullen ontvouwen. Een analyse en advies zullen deze soms moeilijke soms makkelijkere weg enigszins kunnen verhelderen. Het gesprek is nooit veroordelend maar is meer een samenspraak dat tot inzichten leidt.

Inhoud van het consult

Door een persoonlijk gesprek en de analyse van uw geboorte horoscoop (d.m.v. duiding van de astrologische symboliek) kunnen nieuwe ideeën vorm krijgen. Het bewustzijn kan zich verruimen.
Ons leven ontvouwt zich langzaam en er zijn regelmatig vragen die ons bezighouden. Een astrologische analyse (de geboorte horoscoop) geeft hier zeker antwoord op. Het gesprek verruimt de inzichten, geeft meer zelfkennis. Het consult kan als u wilt opgenomen worden.

Informatie en aanmelding
Consult : 1,5 uur
Prijs: € 85,-
Voorwaarde: exacte geboortetijd (altijd aan te vragen bij de gemeente tegen een kleine vergoeding in uw geboorteplaats)
Aanvraag voor een levensloopanalyse en meer informatie per e-mail: silva.lifeline@wxs.nl  of meldt u aan via aanmeldingsformulier.

Comments are closed.