Consult: levensloopanalyse

Combinatie handanalyse en astrologie

De levensloopanalyse is een gecombineerde analyse waarbij de volgende twee methoden samen gebruikt worden: een handanalyse en de astrologie, het berekenen en analyseren van de geboorte horoscoop. Hiervoor is wel altijd een juiste geboortetijd nodig (aan te vragen bij de gemeente tegen een kleine vergoeding, in uw geboorteplaats). In de levensloopanalyse wordt samen met u veel besproken en u krijgt een verdieping aangereikt van uw persoonlijke vragen. Deze zeer persoonlijke consulten geven begrip van het huidige ‘zijn’ en ‘worden’.

Silva Du Ry werkt al vele jaren met de combinatie van deze twee wetenschappen. Deze eeuwenoude wijsheden geven grote inzichten in de huidige stand van het leven en zijn ontstane situaties. Dit consult kan hulp bieden bij traumaverwerking, burn-out, relatieproblemen en bij het opvoeden van kinderen. Het gesprek geeft verdieping van onze zelfkennis en kan een impuls geven tot innerlijke groei  en een nieuwe vorm van bewustzijn inluiden. Ook karmische aspecten komen eventueel aan de orde, deze zijn bij ieder mens verweven in het huidige leven en kunnen indien gewenst zichtbaar worden gemaakt. Karma laat ook juist onze verworvenheden zien die wij gebruiken in het heden. Karma wordt veelal gezien als schuld en boete, dit is veel positiever en ruimer te bezien en kan in het gesprek betrokken worden.

De levensloopanalyse is een samenspraak die een dieper begrip van het zelf en onze bewustwording  geeft. “zijn en worden”. Er kan een ruim inzicht gevormd worden over de vragen die het leven ons stelt, of geeft. Handafdrukken worden gemaakt. Het consult kan als u wilt opgenomen worden.

Informatie en aanmelding
Consult :1,5 uur
Prijs: € 85,-
Voorwaarde: exacte geboortetijd (altijd aan te vragen bij de gemeente tegen een kleine vergoeding in de plaats van geboorte)
Aanvraag voor een levensloopanalyse en meer informatie per e-mail: silva.lifeline@wxs.nl  of meldt u aan via aanmeldingsformulier.

Deel dit bericht

Comments are closed.