Consult: spirituele horoscoop

Wat is een spirituele horoscoop?

De spirituele horoscoop is een bewustwordingshoroscoop. Hiervoor moet altijd eerst een geboorte horoscoop gemaakt worden. Bij het maken van een spirituele horoscoop wordt gekeken naar het grondpatroon (de geboortehoroscoop) en dan kan het eventuele groeipotentieel in dit leven besproken worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van o.a. de Stralen in de astrologie, uitgewerkt in de verschillende boeken geschreven door Alice A. Bailey o.a.

Inhoud van het consult

Daarnaast worden nog aanvullende technieken gebruikt om inzichten te geven in onze groei en bewustzijn. Belangrijk bij het zoeken naar verdieping van ons bewustzijn is de esoterische inslag, interesse in levens-filosofieën. In dit consult wordt o.a. besproken hoe belangrijk het aspect van “de ontwikkeling van onze wil” is en het “willen waarnemen”. Verder de herkenning van onze evolutie van de persoonlijkheid naar onze ziele kwaliteiten. Een antwoord op de vraag waar ligt mijn groei potentieel kan gegeven worden.
Het consult kan voor u opgenomen worden.

Informatie en aanmelding
Consult :1,5 uur
Prijs: € 85,-
Voorwaarde: Er moet eerst een geboortehoroscoop worden gemaakt.Hiervoor is de juiste geboortetijd nodig, altijd aan te vragen tegen een kleine vergoeding bij uw geboorteplaats en gemeente.
Aanvraag van de spirituele horoscoop en meer informatie per e-mail: silva.lifeline@wxs.nl of meldt u aan via aanmeldingsformulier.

Comments are closed.