Silva Du Ry, astrologe en handlijnkundige

Silva Du Ry, astrologe en handlijnkundige, heeft zich jaren beroepsmatig intensief verdiept in de astrologie, handlijnkunde en aanverwante thema’s. De afgelopen 25 jaar heeft zij brede praktijkervaring opgedaan met het geven van consulten, cursussen en workshops wat zij ervaart als haar levensopdracht.

Astrologie en Handlijnkunde
Silva geeft consulten op het gebied van astrologie en handlijnkunde. Zij maakt het liefst gebruik van beide technieken omdat deze elkaar aanvullen, ondersteunen en bevestigen. De astrologie geeft inzichten in de thema’s van het heden. De handen tonen veel over de tijd waarin iets ervaren werd en de diepgang en achtergronden van de persoonlijkheid, de diepgang van denken en voelen, intellect en emoties. In haar werk doet zij geen voorspellingen er wordt gekeken naar groei potentieel.

De levensloopanalyse: uw persoonlijke invulling van het heden
Een levensloopanalyse geeft het meest complete beeld van uw persoonlijke invulling van het heden. Het ‘zijn’ en ‘worden’. Deze combinatie van zeer oude wijsheids-wetenschappen — Astrologie en Handlezen — samen geeft een goed beeld van uw huidige levensfase en de gebeurtenissen in het heden. Ook geven deze oude methoden een antwoord op veel van uw vragen. Een levensloopanalyse geeft daardoor ook een bewuster handelen in deze tijd. Staat u voor keuzes dan kan een gesprek zeker verheldering geven.

De geboortehoroscoop: een astrologische wegwijzer
De geboortehoroscoop kunt u uit astrologisch oogpunt zien als als een platte grond van de totale persoonlijkheid aan het begin van het leven. Een wegwijzer, een kaart om het levenspad beter te vinden. Geeft inzicht in verworvenheden, de mogelijke aanwezige angsten en andere mogelijke levens-thema’s..

Handlezen: de blauwdruk van u wezen
De handen tonen een basis blauwdruk van uw wezen, met het groei potentieel. In handen kan zowel op emotioneel als in mentaal opzicht veel herkend worden. Het gesprek samen geeft vaak oplossingen bij vragen. Bewustzijnsprocessen worden in gang gezet waardoor u verdieping van uw bewustzijn ervaart. Dit creëert rust in uw leven en verheldert het denken. Ook de levensopdracht kan duidelijker worden.

Deel dit bericht

Comments are closed.